Pomiń nawigację™
Logo Jedi Order - małe
Home - ikonka HOME O NAS REKRUTACJA FORUM

Moc

W tym dziale znajdziecie szczegółowe informacje na wszelkie tematy związane z pojęciem Mocy.

Moc jest jednym z kamieni węgielnych uniwersum Gwiezdnych Wojen już od czasów Oryginalnej Trylogii w latach 70-tych i 80-tych. Zdefiniowane wówczas przez Bena Kenobiego i Yodę jako mistyczne pole energii obecne we wszystkich żywych istotach, które przenika i spaja całą Galaktykę, Moc czerpie z bogatych tradycji buddyzmu i hinduizmu w naszym własnym świecie.

W latach po "Powrocie Jedi" koncepcję Mocy stopniowo rozwija.. Czytaj dalej


Techniki CSM


A


Adiabatyczna Tarcza (Adiabatic Shield)
Alchaka
Altus sopor
Aspekty Mocy (Aspects of Force)

B


Ballistakinesis
Bańka Snu (Dreambubble)
Bariera Mocy (Force Barrier)
Bariera Umysłowa (Mind barrier)
Bąbel ochronny (Protection bubble)
Bezruch (Force Stasis
Bezwładność (Inertia)
Bitewna Prekognicja (Battle precognition)
Bitewny umysł (Battlemind)
Błysk Mocy (Force-flash)
Bomba Mocy (Force bomb)
Burza Błyskawic (Lightning Storm)
Burza Mocy (Force storm)
Burza Neuronowa (Neural Storm)
Burza Ostrzy (Blade Storm)

C


Cień serca (Heartshadow)
Cios Cienia (Shadowstrike)
Cruticorn
Cryokinesis
Curato salva

D


Daen nosi
Detoksykacja Trucizn (Detoxify Poison)
Dezorientacja Mocy (Force Confusion)
Dopplegänger
Dotyk Kiin'Draya (Touch of the Kiin’Dray)
Dotyk Umysłu (Mind-touch)
Dryfowanie w czasie (Time-drifting)
Duch Mocy (Force ghost)

E


Electric Judgement
Elektroniczna manipulacja (Electronic Manipulation)
Empatia (Force Empathy)
Erupcja Mocy (Force eruption)

F


Fala Mocy (Force Wave)
Fala Myśli (Thought Wave)
Fala uderzeniowa (Force Shockwave)
Farsight
Fazowanie (Phase)
Flamusfracta
Flashburn
Force Meld
Forcequake
Formy Mocy (Force form)

G


Generowanie Sił (Force generation)

H


Harmonia Mocy (Force harmony)
Harmonizacja Kryształów (Harmonize Lightsaber Crystals)

I


Iluzja Mocy (Force Illusion)
Imersja (Force immersion)
Imitacja Dźwięku (Sound Mimicry)
Inspiracja (Inspire)
Instynktowna astronawigacja (Instinctive astrogation)

J


Jedność (Unity)
Język Bestii (Beast Language)
Jonizacja (Ionize)

K


Kierowanie Pociskiem (Projectile Guidance)
Kolec Mocy (Force Spike)
Koncentracja (Concentration)
Kontrola Bestii (Animal Friendship)
Kontrola Bólu (Control Pain)
Kontrola Choroby (Control Disease)
Kontrola Oddechu (Breath control)
Kontrola Umysłu (Mind Control)
Konwekcja (Convection)
Kopnięcie Mocą (Force kick)
Krótkoterminowe wzmocnienie pamięci (Short-term memory enhancement)
Krzyk Mocy (Force bellow)
Krzyk Ssuriana (Scream of the Ssurian)
Kula Mocy (Force Orb)

L


Lewitacja (Levitation)
Lodowy obraz (Ice image)
Lustrzana Iluzja (Mirror Illusion)

M


Malacia
Medytacja bitewna (Battle meditation)
Mentalna Tarcza Mocy (Mental Force Shield)
Mindspeech
Mnemoterapia (Mnemotherapy)
Moc Broni (Force Weapon)
Moc Ciała (Force Body)
Moc latania (Force Flight)
Moc Perswazji (Force Persuasion)
Moc Pewności (Force certainty)
Moc Pojmowania (Force Comprehension)
Moc Szybkości (Force Speed)
Moc Światła (Force Light)
Moc Ukrycia (Force stealth)
Moc Wyczuwania (Force Sense)
Morichro
Morichro

N


Ner Yan

O


Obezwładnienie droida (Stun droid)
Objawienie (Revelation)
Objawienie Mocy (Force Enlightenment)
Oczyszczenie (Cleanse)
Odbicie Mocy (Force deflection)
Odcięcie od Mocy (Sever Force)
Odległa Moc (Distant Power)
Odnalezienie (Find)
Odporność Mocy (Force Immunity)
Odporność na energię (Energy resistance)
Odrzut Mocą (Force Repulse)
Ogłuszenie Mocą (Force Stun)
Ograniczenie (Force Suppression)
Olśnienie (Enlighten)
Oślepienie Mocą (Force Blinding)

P


Paraliżowanie (Force paralysis)
Pchnięcie Mocą (Force Push)
Pięść Mocy (Force punch)
Pilotowanie Mocą (Force Piloting)
Pirokineza (Pyrokinesis)
Pisarz Mocy (Force scribe)
Plant Surge
Płaszcz Mocy (Force cloak)
Płynne przejście (Flow-walking)
Pole statyczne (stasis field)
Powrót do Świadomości (Return to Consciousness)
Prekognicja (Precognition)
Prędkość Toochy
Projective Telepathy
Projekcyjna Walka (Projected Fighting)
Przebłysk (Blink)
Przemiana Energii (Ray)
Przenikanie Cieni (Shadow Vision)
Przyciąganie Mocą (Force pull)
Przyćmienie Zmysłów (Dim Another’s Senses)
Psychometria (Psychometry)
Punkt Przełomu (Shatterpoint)
Pustka (Emptiness)
Pustka w Mocy (Void in the Force)
Pyrospray

R


Receptywna Telepatia (Receptive Telepathy)
Refleks Mocy (Force Reflex)
Rewitalizacja (Revitalize)
Rozpraszanie Mocy (Force scattering)
Rozszczepienie Umysłu (Mind Shard)
Rozumienie Mowy (Comprehend Speech)
Rzut Mocy (Force Throw)

S


Sen Mocy (Force dream)
Sen w Zagrożeniu (Restful-sleep-in-danger)
Sfera Ciszy (Sphere of Silence)
Sieć życia (Life Web)
Siła Projekcji (Force Projection)
Siła Woli (Force of Will)
Skok Mocy (Force Jump)
Słuchanie poprzez Moc
Słyszenie poprzez Moc (Theran Force-listening)
Snop Światła (Beam of Light)
Soft to Solid
Sonda Mocy (Force probe)
Spalanie (Combustion)
Spokój (Serenity)
Stłumienie Mocy (Dampen Force)
Strumień Czasu (Time-stream)
Surge of the Brier
Swobodna medytacja (Floating Meditation)
Szlak krwi (Blood trail)
Sztuka Małego (Art of the Small)
Sztuka Ruchu (Art of Movement)

Ś


Ściana Światła (Wall of light)
Świadomość Mocy (Force Aware)
Światło Mocy (Force Light)
Świecąca Kula (Glowball)

T


Tactus Otium
Tapas
Technometria (Technometry)
Telekineza (Telekinesis)
Telepatia (Telepathy)
Teleportacja (Teleport)
Tęczowa Burza (Rainbow Storm)
Trans hibernacyjny (Hibernation Trance)
Trop w Mocy (Force Track)
Tutaminis

U


Ucieczka w sen (Dreamscape)
Ujarzmienie Mocą (Force Subjugate)
Umiejętności Mocy (Force Powers)
Umieszczenie w transie hibernacyjnym (Place in Hibernation Trance)
Umysłowa Sztuczka Jedi (Mind Trick)
Uszy Chiroptixa (Ears of Chiroptix)
Utrzymywanie Mocą (Force Sustenance)
Uzdrawiająca Medytacja (Healing meditation)
Uzdrawianie (Force Healing)

W


Waleczność (Force valor)
Wezwanie Mocy (Force call)
Wezwanie Przodka (Progenitor’s Call)
Węch Mocy (Force smell)
Wędrówka po nurcie (Flow-walking)
Wędrówka po umyśle (Mind Walking)
Widzenie poprzez Moc (Force Seeing)
Więź Mocy (Force bond)
Wir Mocy (Force Whirlwind)
Wizje Mocy (Force Vision)
Wybuch Mocy (Force Burst)
Wyczucie Pogody (Weather Sense)
Wyczuwanie życia (Life Sense)
Wyłączenie droida (Disable droid)
Wymazanie Pamięci (Memory rub)
Wzmocnienie Atrybutów (Enhance Attribute)
Wzmocnienie Umiejętności (Enhance Ability)
Wzmocnienie Węchu (Force smell)
Wzmocnienie Widzenia (Vision Enhancement)
Wzmocnienie Zmysłów (Magnify Senses)
Wzmocniona Koordynacja (Enhanced Coordination)

Z


Zachowanie Przytomności (Remain Conscious)
Zaklęcie interpretacji (Spell of Interpretation)
Zamrożenie Mocą (Force freeze)
Zerwanie (Force Breach)
Zmiana Środowiska (Alter Environment)
Zmiana Umysłu (Alter Mind)
Zmiana Wyglądu (Alter Image)
Zmiana Wymiaru (Dimension Shift)
Zmniejszanie Obrażeń (Alter Damage)
Zniszczenie droida (Destroy droid)
Zwalczenie Choroby (Cure Disease)
Zwalczenie Trucizny (Cure Poison)
Zwiększenie Zmęczenia (Force Exhaustion)

Ż


Życiowa więź (Life Bond)

Wróć na górę