Pomiń nawigację™
Logo Jedi Order - małe
Home - ikonka HOME O NAS REKRUTACJA FORUM

Kanon Jedi Order

Mapa do kanonu Jedi Order [click]

Informacje Wstępne | Jedi
Galaktyczne Imperium | FedKorp | Syndykat | Terytorium Chissów

Federacja Korporacji Niezależnych "FedKorp"

Ta galaktyczne frakcja opiera się na sile ekonomicznej. W jej skład wchodzą planety dawniej już zajmowane przez korporacje różnego typu, w tym planety będące niegdyś stoczniami czy kopalniami. Korporacje współpracując oraz deklarując neutralność podczas ostatniego konfliktu, dorobiły się ogromnych wpływów, majątku i armii, nierzadko sprzedając broń i inne wyposażenie wszystkim stronom.

FedKorp, bo tak nazywają Federację mieszkańcy Galaktyki, składa się z 44 planet leżących w różnych miejscach Galaktyki. Należą do niej między innymi Thyferra, Kuat, Muunilinst, Balmorra, Sullust, Neimoidia i Geonosis.

Każda z korporacji należących do Federacji podejmuje własne decyzje, dopóki leżą one w obrębie działalności danej firmy i nie wchodzą w konflikt z działalnością innych. Podstawą działania Federacji są spisywane umowy oraz negocjacje finansowe. Biurokracja jest tutaj wszechobecna, będąc miejscem idealnym dla tych, którzy chcą piąć się po korporacyjnych szczeblach hierarchii.

FedKorp ma własne siły militarne, które składają się jednak głównie z najemników, zatrudnianych w zaufanych firmach. Nierzadko zdarza się, że prezesi Korporacji pozwalają sobie na zatrudnianie Mandalorian do osobistej ochrony, oczywiście za sowite wynagrodzenie.

Jeśli chodzi o Jedi, FedKorp ma dosyć neutralne nastawienie do nich. Akceptują ich jako negocjatorów przy sporach, ale bez przypisywania im jakiegokolwiek specjalnego statusu. Także tutaj Jedi podlegają obowiązującemu prawu, choć jest ono mniej restrykcyjne niż na terenie Galaktycznego Imperium.


Dowiedz się więcej z naszego Holokronu

Wróć na górę