Pomiń nawigację™
Logo Jedi Order - małe
Home - ikonka HOME O NAS REKRUTACJA FORUM

Kanon Jedi Order

Mapa do kanonu Jedi Order [click]

Informacje Wstępne | Jedi
Galaktyczne Imperium | FedKorp | Syndykat | Terytorium Chissów

Galaktyczne Imperium

Minęło wiele lat od galaktyki rządzonej przez niesławnego Imperatora Palpatine'a. I choć niektórzy nadal słysząc o Imperium wygłaszają o nim najgorsze komentarze, to jednak część galaktyki pozostająca pod rządami obecnej Imperator Deany Dorain ma się całkiem dobrze.

Władza wykonawcza należy do niej, wyznaczonych gubernatorów sektorów, gubernatorów systemów oraz lokalnie do władz planetarnych. Władza ustawodawcza nadal należy do senatu, w skład którego wchodzą senatorowie dla każdego systemu, posiadający po dwóch doradców. Władza sądownicza pozostaje w rękach niezależnych sądów, od planetarnych po sądy najwyższej instancji.

Galaktyczne Imperium obejmuje większość terenów wcześniej zajmowanych przez Starą oraz Nową Republikę. To w jego obrębie toczyły się główne bitwy Mrocznych Czasów i to ono było pierwszym tworem powstałym po ich zakończeniu.

Imperator Dorain zawsze uważała Jedi za jeden z największych atutów poprzednich rządów, więc po oficjalnym objęciu stanowiska wezwała przedstawicieli Zakonu na spotkanie, podczas którego omówiono długoterminową współpracę. Jedi zachowali swoją niezależność od rządu, jednak zgodzili się na podpisanie specjalnej umowy, by zapewnić Imperator, że ich akcje nie będą pozostawać zupełnie bezkarne w świetle obowiązującego prawa.

Imperium cechuje zhierarchizowana władza oraz utrzymywanie biurokracji na minimalnym poziomie. Choć Senat podejmuje większość decyzji na temat wprowadzanych zmian, to jednak pieczę nad tymi ustaleniami oraz ostateczną decyzję nadal ma Imperator. Deana Dorain została wybrana przez ludzi podczas formowania nowego rządu i jest pierwszą w historii kobietą piastującą to stanowisko.

Stolicą Imperium pozostaje Coruscant, od wieków będące centrum galaktycznych wydarzeń.


Dowiedz się więcej z naszego Holokronu

Wróć na górę