Pomiń nawigację™
Logo Jedi Order - małe
Home - ikonka HOME O NAS REKRUTACJA FORUM

Kanon Jedi Order

Mapa do kanonu Jedi Order [click]

Informacje Wstępne | Jedi
Galaktyczne Imperium | FedKorp | Syndykat | Terytorium Chissów

Akademia Jedi na Yavin 4

Yavin 4 to księżyc, co do którego nikt nie rościł sobie praw po ostatnim wielkim konflikcie. Nie było na nim cennych surowców, nie był on strategiczną pozycją na mapie Galaktyki. Pozostał zatem niczyj, zapomniany przez wojujące ze sobą frakcje...

Prawie niczyj. W roku 158 po Bitwie o Yavin, na księżyc przybył Mistrz Rusis, wraz z kilkoma innymi Jedi i uczniami. Szukali oni bezpiecznego świata, na którym mogliby założyć nową Akademię Jedi. Wkrótce po tym rozpoczął się żmudny proces odnawiania budynków starożytnych świątyni oraz budowania nowych. I tak z roku na rok przybywało nowych istot, które mniej lub bardziej celowo przybywały na Yavin, by zostać Jedi.

Każdy członek Akademii miał swój wkład w tworzenie tego miejsca, wszystko musiało być od podstaw zbudowane z wykorzystaniem ograniczonej liczby materiałów oraz kredytów. Często zdarzało się, że to co wcześniej było dobytkiem pojedynczej osoby, wkrótce stawało się dobrem wspólnym - zgodnie ze starym zwyczajem nieprzywiązywania się zbytnio do rzeczy materialnych.

Mijały lata, podczas których Akademia ta rozwijała się, a jej członkowie niejednokrotnie byli proszeni przez Imperium o pomoc w rozwiązaniu nawet najtrudniejszych sytuacji. Z biegiem czasu, Akademia ta stała się jedną z ostatnich w Galaktyce... Czasy nie sprzyjały rekrutowaniu nowych członków, a nawet Ci, którzy wiele lat spędzili w murach tej Akademii, zaczęli mieć wątpliwości co do swojej roli w Galaktyce. Jedi było niewielu, a wszechświat był ogromnym miejscem.

Teraz członkowie Akademii coraz rzadziej byli proszeni o pomoc, mimo że sytuacja Galaktyki wcale się nie polepszała. Jedi wiedzieli, że działanie i zmiana były jedynymi odpowiedziami na stagnację, która powoli niszczyła to, co niegdyś było potężnym Zakonem.

Wszyscy Ci, którzy nadal pozostali w Akademii, nazywali Yavin 4 swoim domem i tak jak wcześniej, wyruszali na misję wszędzie tam, gdzie byli najbardziej potrzebni. Czy to na wezwanie Mocy, czy istot, które ich potrzebowały.


Dowiedz się więcej z naszego Holokronu

Wróć na górę