Pomiń nawigację™
Logo Jedi Order - małe
Home - ikonka HOME O NAS REKRUTACJA FORUM

Historia Jedi Order

Autor: Rusis

Dziesięć lat w Internecie to niemal wieczność. Przez ten czas zmieniło się prawie wszystko, od tego w jaki użytkownicy z internetem się łączą poczynając, poprzez wygląd i sposób działania stron internetowych, aż na sposobach komunikacji w sieci kończąc. Dziesięć lat to również bardzo długi okres dla stron i organizacji internetowych. W świecie, który tak szybko i często się zmienia, niewiele serwisów może poszczycić się tak długą, ciągłą historią. W końcu dziesięć lat to również dużo czasu dla ludzi, stąd niewiele osób pamięta już dokładnie jak wtedy wyglądał światek fanów Gwiezdnych Wojen w Internecie oraz jak zaczynało swoją działalność Jedi Order. Mamy nadzieję, że tym tekstem przybliżymy co nieco wiedzę o historii naszej organizacji.

Początki

W roku 2001 fani w Polsce zebrani byli wokół kilku portali, list i grup dyskusyjnych (te dwa ostatnie twory, niemal zapomniane obecnie, tętniły kiedyś życiem i dyskusjami fanów). Organizacji zrzeszających sympatyków Jasnej, czy Ciemnej Strony Mocy zbyt wiele wówczas nie było. O ile jeszcze fani Sithów mogli skorzystać z oferty, działającego do dziś dzień, Brotherhood of the Sith, o tyle fani Jedi wyboru nie mieli praktycznie żadnego – istniejące wówczas organizacje były w głębokim kryzysie, który w niedługim czasie doprowadził do zamknięcia dwóch z nich i zawieszenia działalności trzeciej. Ten brak perspektyw dla fanów Jasnej Strony sprawił, że w głowie Xaroxa – przyszłego pierwszego przewodniczącego Rady Jedi Order – narodziła się myśl stworzenia nowej organizacji, zrzeszającej Jedi. Swój pomysł przedstawił 10 października 2001 roku na liście dyskusyjnej SWPL, na której regularnie dyskutowało kilkoro z przyszłych członków Zakonu. Już dzień później, wspólnymi siłami Xaroxa i Rusisa uruchomiona została strona internetowa i oficjalnie otwarte Jedi Order.

Początki dla każdej organizacji zawsze są trudne, tak było również w przypadku Jedi Order. Z jednej strony członków Zakonu cechował olbrzymi zapał związany z tworzeniem nowej organizacji, z drugiej strony wszystko musiało zostać stworzone od podstaw. Pierwsze miesiące upłynęły pod znakiem opracowywania ram działalności Zakonu, jego struktur, podziału obowiązków i przede wszystkim naboru chętnych – a ich ilość przerosła najśmielsze oczekiwania założycieli, tylko przez pierwsze dwa miesiące do Jedi Order dołączyło prawie 30 osób. Tak duża liczba nowych członków, mimo iż była dobrą wiadomością, stanowiła dla tak młodej organizacji również pewien problem, trzeba było szybko zdecydować w jaki sposób zorganizować życie w Zakonie i skoordynować działanie takiej grupy.

W tym okresie został wprowadzony podział na Szkoły – struktury wewnątrz Jedi Order, które grupowały ludzi zainteresowanych konkretną tematyką. W ten sposób członkowie Zakonu mogli bawić się i pracować nad rzeczami, które ich naprawdę interesują. Podział na Szkoły został zachowany do dnia dzisiejszego.

Drugim, równie ważnym co zorganizowanie życia w Jedi Order elementem w tych pierwszych miesiącach, było stworzenie fabularnej otoczki, pozwalającej w pewnym stopniu poczuć się jego członkom jak w prawdziwym Zakonie. Stworzony został system rang, wzorowany na rozwiązaniach z gier Jedi Knight oraz szkolenie, mające na celu przybliżyć wiedzę o Mocy i Jedi. Każda osoba, przychodząca do Zakonu, zostawała Padawanem i otrzymywała Mistrza, który prowadził jej szkolenie, przekazując tę wiedzę. Po jego ukończeniu następował awans, kolejne awanse następowały w uznaniu za wkład pracy w rozwój organizacji i wykonywane w niej zadania. W ten sposób, bawiąc się w Jedi można było przejść całą ścieżkę od Padawana do Mistrza.

Pod koniec pierwszego roku działalności strona internetowa organizacji została znacznie przebudowana, przez Rafała „Ciepłego” Zerycha, który wówczas prowadził stronę poświęconą SW RPG – Akademię Sukro. W ramach wsparcia Jedi Order, mimo iż sam nie był jego członkiem, przygotował layout, który z drobnymi zmianami jest do dziś dzień używany.

Na początku drugiego roku działalności powstawać zaczęły strony Szkół, które działały w ramach Jedi Order. Miało to na celu m.in. ułatwienie osobom spoza Zakonu rozeznania się w strukturze i działalności Zakonu oraz pokazanie czym w praktyce zajmują się poszczególne jego grupy.

W ciągu poprzedzającego roku powstało w Internecie kilka innych organizacji zrzeszających sympatyków Jedi, z którymi to w mniejszym lub większym stopniu Jedi Order nawiązywało współpracę, prowadziło rozmowy, czy wymieniało doświadczenia. Duża część z nich istniała tylko kilka miesięcy i nie przetrwała próby czasu. Jedi Order zostało poproszone o przejęcie trójki Padawanów właśnie z jednej z zamykanych organizacji tego typu – Nowej Akademii Jedi. W ten sposób do Zakonu trafiły trzy osoby, które w późniejszym okresie znacznie wpłynęły na jego działanie i znajdują się w nim do dziś dzień – Agnes, Kim Bo i Nar Kadun.

Pod koniec drugiego roku działalności, właśnie z inicjatywy trzech wyżej wymienionych osób, stworzona została Szkoła Przygotowania. Przejęła ona obowiązki związane z prowadzeniem rekrutacji i selekcji kandydatów oraz wprowadzaniem ich w życie Zakonu. Proces ten był niezbędny z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń, która każdego miesiąca napływała do Jedi Order. Pierwszymi opiekunami tej szkoły, została wspomniana wcześniej trójka Jedi. Szkoła Przygotowania swoją działalność prowadzi do chwili obecnej.

Rozrastanie się Zakonu wymogło stworzenie jasnych zasad, według których prowadzona miała być jego działalność. Na początku trzeciego roku przez Mistrza Kallana został spisany statut, który z drobnymi zmianami obowiązuje do dzisiaj. Zawarte w nim są przepisy określające sposób działania Zakonu i większość sytuacji problematycznych, jakie mogłyby się zdarzyć. Wcześniej Zakon działał wg rozwiązań tworzonych na potrzeby chwili, a regulamin, który obowiązywał zawierał tylko ogólne wytyczne co do jego działalności.

Również w trzecim roku działalności Jedi Order miało miejsce połączenie się tej organizacji z innym Zakonem – Sign of Force. Od czasu tej fuzji, obie organizacje występowały pod szyldem Jedi Order. Sign of Force do organizacji poza swoimi członkami wniosło m.in. forum dyskusyjne, które jest wykorzystywane do tej pory. Jedi Order zapewniło natomiast struktury i organizacje działalności oraz stronę internetową.

W drugiej połowie trzeciego roku działalności, członkowie Zakonu zaczęli myśleć o rozwinięciu kontaktów internetowych i zapoznaniu się na żywo. Z początku, osoby mieszkające w południowo-zachodniej części Polski wykorzystały do tego celu spotkania fanów Gwiezdnych Wojen we Wrocławiu, później udało się zorganizować pierwszy większy zlot Jedi Order przy okazji konwentu Alderaan 2004 w Sosnowcu. Od tego czasu członkowie Zakonu regularnie spotykają się przy okazji różnego rodzaju konwentów.

Stabilizacja

Po trzech latach kształtowania się organizacji, zasad w niej panujących i zmieniania się w związku z gwałtownym rozrostem czy fuzją przyszedł czas na spokojniejszy okres. Zakon, mimo iż wciąż młody, nie wymagał ciągłych zmian – miał wypracowane stabilne podstawy, dzięki którym można było kontynuować działalność i skupiać się na samych efektach pracy, a nie jej organizacji.

Kontynuując zapoczątkowane w poprzednim roku spotkania, członkowie Jedi Order coraz liczniej stawiali się na zjazdy. Podczas jednego z nich, w czerwcu 2005 roku, we Wrocławiu odbyło się również pierwsze przyjęcie i zaprzysiężenie na żywo – w ten sposób umożliwiając również osobom postronnym pewien udział w życiu Zakonu. Rok później w tym samym miejscu na zlocie zorganizowanym przy okazji Dni Fantastyki pojawiło się 15 osób z Jedi Order, jest to rekord do tej pory nie pobity.

W piątym roku istnienia, w okresie między świętami Bożego Narodzenia i sylwestrem w Jedi Order „wybuchła” Różowa Rewolucja (nazwa pochodzi od koloru dominującego na stronie pierwszej Rewolucji). Od tego czasu każdego roku w tym terminie zmieniany jest layout strony, na świąteczny, a władzę w Zakonie przejmują Panie. Jest to okres pełen zabawy, konkursów i nietypowych zadań, w którym nawet Jedi mogą odpocząć i z humorem oderwać się od życia codziennego.

Piąty rok istnienia Jedi Order to również czas olbrzymiego rozrostu Zakonnego Holocronu – miejsca na stronie, w którym znaleźć można spisywaną przez członków wiedzę dotyczącą Jedi i Mocy (ale i nie tylko tych tematów). Tylko w tym roku przybyło ponad 100 samych biografii Jedi.

W ramach zacieśniania więzi pomiędzy członkami Jedi Order i wspólnej integracji, w tym roku zorganizowano po raz pierwszy zlot, który nie odbywał się przy żadnym konwencie. Członkowie Jedi Order w sierpniu udali się na kilkudniowy wyjazd do jednej z nadmorskich miejscowości, aby wspólnie się bawiąc spędzić urlopy/wakacje. Od tego czasu każdego roku w sierpniu powtarzany jest tego typu wyjazd, dając możliwość wspólnej integracji w Zakonnym gronie.

W Zakonie uruchomiona została sekcja Jedi Outcast w celu umożliwienia niektórym członkom sprawniejszej organizacji rozgrywek. W ciągu kolejnego roku członkowie sekcji stoczyli wiele pojedynków, zarówno w wewnątrz Zakonu jak i w lidze w której rywalizowali z rzeczywistymi klanami JKII.

W ramach swoistej reklamy Zakonu i robienia rzeczy, z których czerpać mogliby wszyscy fani Gwiezdnych Wojen, Jedi Order wraz z Bastionem przygotowało tydzień tematyczny poświęcony najbardziej tajemniczej produkcji filmowej spod znaku Star Wars – Holiday Special. Artykuły opracowane na jego potrzeby znaleźć można w tym miejscu.

W ramach jednego z projektów opracowany został dokładny opis wyglądu naszej Akademii, znajduje się on tutaj.

Czasy obecne

Na początku dziewiątego roku kolejny raz Zakon przy współpracy z Bastionem przygotował pewne wydarzenie dla fanów Gwiezdnych Wojen. Tym razem był to tydzień Jedi, w ramach którego członkowie Jedi Order opracowali szereg tekstów przybliżających tematykę Rycerzy Jedi. Zapoznać się z nimi można w tym miejscu.

Dziewiąty rok związany jest z najpoważniejszym kryzysem, jaki przeszło Jedi Order w swojej historii. Pierwszy raz organizacja musiała się zmierzyć z problemem odmiennego spojrzenia na jej działalność dwóch różnych grup członków. Problem zaogniały również konflikty personalne z nim związane. Jego eskalacja doprowadziła do opuszczenia Zakonu przez grupę osób związaną ze Szkołą Obrony oraz zamknięcie tej szkoły. Po tym wydarzeniu Jedi Order musiało dostosować się do nowej sytuacji i zacząć działać w uszczuplonym składzie oraz przy zamkniętej jednej ze szkół.

Powyżej opisane wydarzenie było częścią pewnej zmiany pokoleniowej, jaka dokonała się w Zakonie. W tym roku, zarówno w wyniku tego wydarzenia jak i z innych przyczyn, odeszło wiele osób związanych z Jedi Order przez wiele lat. W ich miejsce przybyły nowe osoby, jednakże, biorąc pod uwagę, że każdy wnosi od siebie coś unikatowego do organizacji, Zakon się w związku tym zmienił.

Na początku dziesiątego roku działalności reaktywowano, zamkniętą w poprzednim roku, Szkołę Obrony. Uznano, że tak ważna tematyka zasługuje na poświęcenie jej uwagi, a przychodzący do Zakonu członkowie powinni mieć możliwość obrania tej ścieżki. Reaktywowana Szkoła, w o wiele mniejszym składzie niż wcześniej, działa do dziś.

Dziesiąty rok przyniósł również największe zwiększenie zawartości Holocronu w historii. Członkowie Zakonu ciężko pracowali, aby Zakonna biblioteka była największym w Polsce źródłem wiedzy o Jedi i tylko w tym roku dostarczyli prawie 400 artykułów o tej tematyce. Sam Holocron został przebudowany, umożliwiając łatwiejsze znalezienie konkretnych tekstów.

Podsumowanie

Przez dziesięć lat swojego istnienia Jedi Order przeszło długą drogę, od nieznanej, zaczynającej swoją działalność organizacji, w której wszystko powstawało z dnia na dzień w zależności od napotykanych wyzwań do stabilnej, rozpoznawalnej w fandomie grupy, która jest w stanie sprostać dużym wyzwaniom.

Przez ten czas w Zakonie opracowanych zostało ponad 1200 artykułów, w większości dotyczących Jedi i Mocy – tym samym powstała olbrzymia baza wiedzy o tej tematyce, dostępna dla każdego, kto zechce odwiedzić Zakonną stronę. Wykonana została spora ilość mniejszych, lub większych projektów zarówno na użytek Jedi Order jak i mogących zaciekawić wszystkich fanów (jak tygodnie tematyczne). Wszystko to jest zasługą prawie 200 osób, które przez te 10 lat przewinęły się przez szeregi Jedi Order. Część z tych osób utrzymuje ze sobą stały kontakt cały czas, bowiem Zakon to nie tylko organizacja, to również grupa znajomych, którzy jeśli tylko chcą mogą się ze sobą bardziej zintegrować przy okazji różnych wydarzeń, spotkań czy zlotów. Mamy nadzieję, przez kolejne lata dalej wspólnie się bawiąc i pracując działać, tak aby nie tylko członkowie Jedi Order mogli korzystać z jego istnienia.
Wróć na górę