Pomiń nawigację™
Logo Jedi Order - małe
Home - ikonka HOME O NAS REKRUTACJA FORUM

Instynktowna astronawigacja (Instinctive astrogation)

Autor: Werewolf

Instynktowna astronawigacja (ang. Instinctive Astrogation) to technika Mocy, która pozwalała użytkownikowi na odnalezienie drogi poprzez hiperprzestrzeń, która była szybka i bezpieczna, bez pomocy astrodroida i komputera nawigacyjnego. Z wystarczająco długą praktyką, ta technika mogła zostać wyuczona bez normalnego treningu. W ten sposób opanował ją Tron Nixx. Podobną techniką, jednak należącą do umiejętności Kontroli, a nie Czucia, była Instynktowna Kontrola Astronawigacji (ang. Instinctive astrogation control) - znacznie trudniejsza i ezoteryczna umiejętność. Zamiast wyczuwania poprawnej drogi i związanych z nią obliczeń, Jedi mógł użyć Mocy, by ulepszyć mózg na jakiś czas, zwiększając szybkość i dokładność wykonywanych w pamięci obliczeń, zazwyczaj bardzo skomplikowanych. Pozwalało to na wyznaczenie matematyczne właściwych wzorów i obliczenie poprawnego kursu poprzez hiperprzestrzeń. Było to często używane jako medytacyjne ćwiczenie i było tak trudne, że nawet Jedi mógł popełnić tragiczny w skutkach błąd.
Niektóre gatunki były zdolne do astronawigacji bez komputerów czy użycia Mocy, jak np. Siniteeni, Lucentowie i Givinowie. Sławne smoki gwiezdne potrafiły nie tylko obliczyć skok w nadprzestrzeń, ale również wykonać go bez statku.
Wróć na górę