Pomiń nawigację™
Logo Jedi Order - małe
Home - ikonka HOME O NAS REKRUTACJA FORUM

Pierwsza Wielka Schizma

Autor: Kirrond

„Łatwo winić za wszystko Xendora i ciemną stronę. Może my... może Jedi też są częściowo winni.”
- Danzigorro Potts

Początek: 24 500 BBY
Koniec: 24 500 BBY
Skutki: Rozłam w Zakonie Jedi
Strony konfliktu: Zakon Jedi, Legiony Lettowa

Po ponad 10 tysiącleciach, użytkownicy Mocy żyjący we względnym spokoju na Tythonie, świecie Głębokiego Jądra, postanowili przenieść swoją siedzibę, aby wyjść spod rosnącej strefy wpływów młodej republiki. Na nowy dom wybrali znajdujący się w Zewnętrznych Rubieżach Ossus.

Z czasem w zakonie przybywało osób niezadowolonych z systemu szkolenia, który jak twierdzili ograniczał i nie pozwalał rozwinąć pełni potencjału. Tą sytuację otwarcie krytykował Xendor, opuszczając zakon i zakładając nową akademię. W akademii tej chciał powrócić do nauczania i studiowania alternatywnych poglądów na Moc, takich jak Dai Bendu, Palawa i inne.

Nowa akademia
Xendor i Arden Lyn opuścili Ossus i powołali nową akademię na Lettow. Z czasem coraz większe grupy sceptyków opuszczały zakon, aby udać się do nowo powstałej akademii i studiować dotychczas niedostępną wiedzę. Po niedługim czasie zwolennicy Xendora uzyskali przydomek Legionistów Lettowa.

Nowi członkowie przyrzekali wierność swojemu liderowi oraz gotowość do obrony swojej akademii. Przysięgali również obronę prawa do traktowania wszystkich poglądów na Moc jako równych sobie.
Początkowo Legioniści chcieli, aby zakon pozostawił ich w spokoju jednak szybko zaczęto ich nazywać odszczepieńcami. Niebawem obie strony zaczęły się zbroić na wypadek nadciągającego konfliktu.

Otwarta wojna
Nie wiadomo która strona zaczęła wojnę, ale jedna z pierwszych bitew rozegrała się na Ossus. Bitwa ta była efektem chęci szybkiego zakończenia konfliktu oraz uniknięcia jego rozprzestrzenienia się na republikę. Bitwa na Ossus zakończyła się przegraną sił Xendora lecz konflikt nie słabł.

Tysiąclecia później Lyn wyznała, że Xendor próbował ostrzec republikę, że Jedi udając obrońców pokoju tak naprawdę pożądają władzy. Jednak i na tym polu poległ i nie zdołał znaleźć sojusznika w tej wojnie.

Konflikt rozprzestrzenił się na wiele światów takich jak Chandrilla, Brentaal, Coruscant czy Metellos. Najważniejsza bitwa odbyła się na Columus. W czasie tej bitwy Xendor został zabity w pojedynku z Awddrystą Piną. Siły Jedi dowodzone przez Pinę osiągnęły przewagę nad wrogiem dzięki medytacji bitewnej, czemu nie potrafili się przeciwstawić Legioniści Lettowa, a co przesądziło o wyniku wojny.

Eksterminacja Legionów
Pokonanie Xendora nie było wystarczające do ogłoszenia zwycięstwa Jedi. W związku z tym siły dowodzone przez Pinę zostały wysłane na Lettow, aby zgładzić pozostałych Legionistów. W czasie zażartej bitwy jedynie niewielu osobom udało się uciec poza granice Republiki. Lyn została ostatecznie osaczona przez Pinę na Irkalli po podróży do regionu galaktyki znanego wyłącznie Xendorowi. W walce Lyn ukierunkowała swój gniew i żal po stracie ukochanego Xendora przeciw Pinie, dzięki czemu zadała mu śmiertelną ranę. Jednak on zdążył użyć opanowanej przez siebie umiejętności – Morichro – uroku Mocy, którym wprowadził Lyn w hipostazę, z której nie mogła być wyprowadzona przed nastaniem Wielkiej Czystki Jedi.
Wróć na górę