Pomiń nawigację™
Logo Jedi Order - małe
Home - ikonka HOME O NAS REKRUTACJA FORUM

Filozofia Jedi oczyma Padawanki

Autor: Silevren Celeblas

Moja Mistrzyni zleciła mi zadanie: przemyśleć filozofię Jedi i zastanowić się nad jej sensem. Tak więc udałam się do naszej zakonnej Biblioteki, by przeczesać dostępne mi źródła i poszukać informacji na zadany temat.

Na początku odkryłam, że oprócz doskonale mi znanego Kodeksu Jedi istnieje jeszcze filozofia Jedi oraz Pryncypia.

FILOZOFIA

Jak mówi nasz zakonny podręcznik dla Padawanów, podstawami życia każdego Jedi są trzy filary: Moc, Wiedza i Samodyscyplina. Każdy z tych filarów jest jednakowo ważny; są ze sobą ściśle powiązane i nawzajem się uzupełniają.

1. MOC

Sama Moc, bez odpowiedniej wiedzy i dyscypliny pozostaje tylko mistyczną energią, z której korzystanie jest trudne i niezrozumiałe.

W praktyce oznacza to, że Moc, bez odpowiedniej wiedzy pozwalającej jej użyć, oraz bez odpowiedniej dawki dyscypliny u Użytkownika, staje się - czy też może raczejpozostaje - siłą, niemożliwą do użycia. Kiedy zaś Użytkownik posiada już wiedzę (jak?) i umie narzucić sobie dyscyplinę (m. in. cel użycia Mocy: po co? dlaczego? czemu to ma służyć?), wtedy jest w stanie w sposób odpowiedni i bezpieczny jej użyć, a także ponieść konsekwencje, o ile takowe się pojawią.

2. WIEDZA

Wiedza staje się tylko pustą informacją i teoretyczną ciekawostką, gdy nie można jej zastosować i użyć w praktyce.

Sucha wiedza, której nie można użyć, jest bezwartościowa. Każde rozważania teoretyczne, które w pewnym momencie nie będą podparte praktyką (nawet jeśli miałby to być jedynie eksperyment naukowy lub użycie miałoby być oddalone w czasie), prędzej czy później upadną i zostaną zapomniane. Natomiast wiedza, która ma zastosowanie w praktyce bądź jest wiedzą stricte praktyczną, jest nieodzownym elementem życia, celem nauk i, choć nie zawsze, elementem pożądanym.

3. SAMODYSCYPLINA

Samodyscyplina natomiast prowadzi do niepotrzebnych poświęceń i nie różni się wiele od tresury, gdy brak jest wiedzy o jej potrzebie i celu, do którego by prowadziła.

Samodyscyplina to dyscyplina narzucona samemu sobie. Praca nad sobą na jednym bądź wielu poziomach jednocześnie. Umiejętność ta wymaga wielu ćwiczeń i nierzadko wyrzeczeń. Bez odpowiedniej wiedzy (np. dlaczego tak robię? dlaczego to jest ważne? czemu to służy?) staje się nieprzydatna. Jak zauważono w cytacie, nie różni się wiele od tresury, ponieważ bez wiedzy nie da się uzasadnić działania, a ono traci wówczas sens. Może też prowadzić do wykorzystywania osoby z wysoką samodyscypliną przez innych.

PRYNCYPIA

Pryncypia Jedi to zbiór zasad, podzielony na trzy grupy.

1. SAMODYSCYPLINA
2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
3. SŁUŻBA PUBLICZNA
Co o tym wszystkim sądzę? No cóż. tak naprawdę wszystkie zasady wyszczególnione w Pryncypiach są mi doskonale znane. W różnych formach są one zawarte w systemach religijnych i prawnych oraz w zasadach kierujących "normalnym" życiem społecznym. Są także bardzo... zdroworozsądkowe, btw. Prywatnie uważam, że każdy powinien się do nich stosować, niezależnie od tego, czy identyfikuje się jako Jedi, czy nie.

Filary, na których opiera się filozofia Jedi, są także bardzo logiczne i wynikające same z siebie. Samodyscyplina to praca nad sobą, swoimi zdolnościami i słabościami; Wiedza to zdobywanie coraz to nowej wiedzy, samodoskonalenie się, dążenie do stanu ideału; Moc to mistyczna siła, znana jako Bóg, Los, Prawa Natury. Brzmi znajomo, prawda?

BIBLIOGRAFIA
Wróć na górę