Pomiń nawigację™
Logo Jedi Order - małe
Home - ikonka HOME O NAS REKRUTACJA FORUM

Regulamin Slacka Jedi Order


  1. Zabrania się używania wulgarnego języka pod karą wyproszenia z danego kanału, a w przypadku recydywy dezaktywacji konta użytkownika na okres tygodnia.
  2. Zabrania się floodowania oraz spamowania pod karą wyproszenia z danego kanału, a w przypadku recydywy dezaktywacji konta użytkownika na okres tygodnia.
  3. Zabrania się obrażania członków Jedi Order niezależnie od tego czy są akurat aktywni czy nie, pod karą wyproszenia z danego kanału, a w przypadku recydywy dezaktywacji konta użytkownika na okres dwóch tygodni.
  4. Zabrania się wszczynania kłótni pod karą wyproszenia z danego kanału, a w przypadku recydywy dezaktywacji kont wszystkich zaangażowanych w kłótnie osób na okres dwóch tygodni.
  5. W przypadku ponownego naruszenia niniejszego regulaminu i wyczerpania działań doraźnych opisanych w punktach 1-4, stosowane będą przez Radę Jedi kary opisane w Statucie JO.
  6. Admin jest zobowiązany upomnieć użytkownika, gdy ten narusza regulamin po raz pierwszy.
  7. Admin ma obowiązek podania powodu nałożenia kary jedynie ukaranym użytkownikom.
  8. Korzystanie z kanałów Slacka Jedi Order jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
  9. Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 10.07.2017r.
Wróć na górę